Flogging.nl

Flogging.nl

1.995,00

Deze domeinnaam flogging.nl is beschikbaar voor nieuwe projecten.Heeft u hierover vragen. Bel dan 026 44 30 117 of stuur een e-mail aan info@amadeos.nl

Beschrijving

Deze domeinnaam flogging.nl is beschikbaar voor nieuwe projecten. Heeft u hierover vragen. Bel dan 026 44 30 117 of stuur een e-mail aan info@amadeos.nl

Geseling is een niet-verminkende lijfstraf uitgevoerd door middel van zweep- of stokslagen. Sinds midden 19de eeuw is de geseling geleidelijk in veel landen afgeschaft (in Nederland in 1854). In de Zuidelijke Nederlanden verdween zij uit het strafrecht vanaf 1797. Tot de inwerkingtreding van de Wet tot vaststelling van een nieuwe Beginselwet gevangeniswezen op 1 juni 1953 kon in de Bijzondere strafgevangenis te Leeuwarden naast andere tuchtrechtelijke straffen ook de lijfstraf worden opgelegd. Van deze mogelijkheid werd echter nimmer gebruikgemaakt.

Vooral in Engeland bestond lange tijd verschil in mening in hoeverre geseling (flogging) een geschikte straf is om misdaad te bestrijden en de tucht op scholen te handhaven. In 1948 is daar bij de Criminal Justice Act de lichamelijke straf afgeschaft.

In de middeleeuwen was geseling ook wel in gebruik om een beklaagde tot bekentenis te dwingen.

Domein bekend